Barangays
The municipality is composed of twelve (26) Barangays namely:

1.    Barangay Anislag
2.    Barangay Anopog
3.    Barangay Binabag   
4.    Barangay Buhingtubig   
5.    Barangay Busay   
6.    Barangay Butong
7.    Baranagay Cabiangon
8.    Barangay Camugao
9.    Barangay Duangan
10.    Barangay Guimbawian
11.    Barangay Lamac
12.    Barangay Lut-od
13.    Barangay Mangoto
14.    Barangay Opao
15.    Barangay Pandacan
16.    Barangay Poblacion*
17.    Barangay Punod
18.    Barangay Rizal
19.    Barangay Sacsac
20.    Barangay Sambagon
21.    Barangay Sibago
22.    Barangay Tajao
23.    Barangay Tangob
24.    Barangay Tinabag
25.    Barangay Tupas
26.    Barangay Tutay

Note: * Barangay Poblacion is the seat of the Municipal Government of Pinamungajan
 Barangay Anislag
 Barangay Anopog
 Barangay Binabag
 Barangay Buhingtubig
 Barangay Busay
 Barangay Butong
 Barangay Cabiangon
 Barangay Camugao
 Barangay Duangan
 Barangay Guimbawian
 Barangay Lamac
 Barangay Lut-od
 Barangay Mangoto
 Barangay Opao
 Barangay Pandacan
 Barangay Poblacion
 Barangay Punod
 Barangay Rizal
 Barangay Sacsac
 Barangay Sambagon
 Barangay Sibago
 Barangay Tajao
 Barangay Tangub
 Barangay Tanibag
 Barangay Tupas
© 2014 Municipality of Pinamungajan. All rights reserved.