Bantayan Sa Hari
Bantayan Sa Hari

A natural watch tower/Bantayan sa Hari at Barangay Tutay that was used by Pinamungajanons against the Moro pirates during the Spanish time.

 

 Santa Monica Parish Church
 Municipal Hall
 Dakung Balay sa Lamac
 Water Springs
 Bantayan Sa Hari
 Gabaldon Building of Pinamungajan Central School
 Campalabo Reef/Sandbar
 Caves of Lamac
 Sea Wall
 Gok-Ong
 Cadre
 Corn Hills
© 2014 Municipality of Pinamungajan. All rights reserved.