Pinamungajan Hymn and Official Doxology

SA KANUNAY
Pinamungajan Hymn
Written by Insoy Niñal
Produced by the Municipality of Pinamungajan

I
Kabahin na sa kinabuhing gimahal
Ang kadagatan mo ug ang kabukiran
Bulahan kang nakadawat sa gasa sa kahitas-an 
Ug kinaiyahan

Chorus
Pinamungajan, Kauswagan
Pinamugajan, Kalamboan
Ipadayon tang nasugdan na nga kausaban
Pinamungajan sa kanunay

II
Kaming imong katawhan magmakanunayong magpangga
Kanimo magmahal
Panaghiusa’g kalamboan 
Maoy among gasa sa imong atubangan

Chorus

III
Ang pamunoan ang ehemplo sa tanan
Ang sukdanan sa limpyo nga binuhatan
Sila’ng tinubdan sa kakugi ug kusog
Sa katawhan nga gialagran

Chorus


Pangaliyupo alang sa Pinamungajan
Written by Pat P. Niñal, Jr. and Arpee A. Niñal, III

Langitnong Amahan

Pagdaygon ka sa adlaw nga tanan

Ang kabubut-on mo

Matuman dinhi sa yuta ug sa kalangitan Hmmmm

Ginoong Hesus

Himayaon ka nga among Diyos

Nagpasalamat kami sa imong pagtubos

Sa among kasal-anan didto sa krus

Nangaliyupo kaming Imong katawhan

Dinhi sa Pinamungajan

Nga ilayo mo unta kami sa katalagman

Ug ang kalinaw ug pagminahalay

Maghari unta uban Kanimo

Ug ni Santa Monica nga among dangpanan

Ug ang kalinaw ug pagminahalay

Maghari unta uban Kanimo ug ni Santa Monica

Nga among dangpanan

Amen.© 2018 Municipality of Pinamungajan, Cebu. All rights reserved.